Category:

Cảm quan thực phẩm

7   Articles
7

Đánh giá cảm quan thực phẩm là một phương pháp khoa học được dùng để gợi lên, đo đạc, phân tích và giải thích các cảm nhận của con người đối với sản phẩm thông qua các giác quan là thị giác, khứu giác, xúc giác, vị giác và thính giác.