Ủy ban Codex quốc tế ban hành tài liệu Tiêu chuẩn chung Codex về Phụ gia thực phẩm Codex Standard 192 ( phiên bản 2021)


Hội nghị lần thứ 44 Đại hội đồng Codex quốc tế (tháng 11/2021) đã thông qua các tiêu chuẩn, văn bản của Codex. Trong các tiêu chuẩn, văn bản liên quan của Codex được CAC 44 thông qua có tài liệu Tiêu chuẩn chung Codex về phụ gia thực phẩm (GSFA). Tiêu chuẩn này đã được Ủy ban Codex quốc tế cập nhật trên trang web của Codex quốc tế với các nội dung bổ sung, sửa đổi và cập nhật như sau:

  1. Bổ sung và sửa đổi các điều khoản về phụ gia thực phẩm;
  2. Những thay đổi liên quan đến tên nhóm phụ gia STEVIOL GLYCOSIDES;
  3. Bổ sung các điều khoản về phụ gia thực phẩm đối với tiêu chuẩn Codex 283-1978 trong phụ lục C;
  4. Hài hòa các điều khoản về phụ gia thực phẩm trong:
  • 9 tiêu chuẩn Codex về Sữa và sản phẩm sữa,
  • 6 tiêu chuẩn Codex về dầu ăn, và
  • 3 tiêu chuẩn Codex về gia vị và thảo mộc với các điều khoản về phụ gia thực phẩm trong GSFA;
  1. Hài hòa một phần các điều khoản về phụ gia thực phẩm trong các tiêu chuẩn Codex Standard 249-2006, 273-1969, 275-1973 và 288-1978 với các điều khoản về phụ gia thực phẩm trong GSFA;
  2. Các điều khoản về chất tạo ngọt trong các nhóm thực phẩm (GSFA);
  3. Đưa 02 phụ gia thực phẩm là Xanthan gum (INS 415) và Pectins (INS 440) vào nhóm thực phẩm 13.1.3 “Sản phẩm dinh dưỡng công thức dành cho mục đích điều trị đặc biệt đối với trẻ sơ sinh” vào GSFA.

Các nội dung chi tiết trong tài liệu Codex Standard 192-2021 có thể được truy cập theo đường link:

Categorized in: