Sự kiện / Cuộc Thi / Hội Thảo

Chia sẻ thông tin và quảng bá các sự kiện lĩnh vực công nghệ thực phẩm, sinh học và hóa học đang và sắp diễn ra.