Tháng Hai 17, 2019

Category : Vi sinh thực phẩm

Vi sinh thực phẩm là môn học nghiên cứu về các vi sinh vật sống, tạo ra, hoặc làm ô nhiễm thực phẩm, bao gồm cả việc nghiên cứu vi sinh vật gây hư hỏng thực phẩm.

Science Vietnam sử dụng công nghệ cookie để tăng tốc độ website. Chấp nhận Đọc thêm

Privacy & Cookies Policy