Science Vietnam
Home » Thực phẩm

Category : Thực phẩm

Khoa học thực phẩm là ngành chuyên về lĩnh vực bảo quản và chế biến nông sản; kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm trong quá trình chế biến thực phẩm; nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, vận hành dây chuyền sản xuất – bảo quản, tạo nguyên liệu mới trong lĩnh vực thực phẩm hoặc dược phẩm, hóa học…

Sinh Viên Thực phẩm

List câu hỏi phỏng vấn tại các công ty ngành công nghệ thực phẩm

ScienceVietnam
Gần một năm trước thì anh cũng có tâm lý giống tụi em hiện tại TÌM VIỆC LÀM NGÀNH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM. Anh khuyên...
Phát triển sản phẩm Sinh Viên Tin tức

Cuộc thi “Sáng tạo và phát triển sản phẩm” do IBF tổ chức mang đến nhiều cơ hội cho sinh viên thực phẩm

ScienceVietnam
Vừa qua, viện công nghệ sinh học và thực phẩm IBF vừa tổ chức thành công cuộc thi “Hội thi sáng tạo và phát triển...