Tháng Hai 17, 2019

gạo

Tiểu luận Tìm hiểu công nghệ chế biến gạo ở Việt Nam

Tiểu luận Tìm hiểu công nghệ chế biến gạo ở Việt Nam

Tác giả:
Thể loại: Tiểu Luận
Những danh mục: Chế Biến Thực Phẩm, Nông sản
Những nhãn từ khóa: chế biến lương thực, gạo

Tiểu luận công nghệ chế biến gạo của các bạn sinh viên cung cấp nội dung gồm: nguyên liệu và công nghệ chế biến gạo, máy móc sử dụng để sản xuất gạo và một số phụ phẩm của quá trình chế biến gạo.

Xem chi tiết →
Buy from Alibris

Science Vietnam sử dụng công nghệ cookie để tăng tốc độ website. Chấp nhận Đọc thêm

Privacy & Cookies Policy