Tháng Hai 17, 2019

Trần Như Khuyên

Giáo trình Công nghệ bảo quản và chế biến lương thực

Giáo trình Công nghệ bảo quản và chế biến lương thực

Giáo trình giới thiệu những kiến thức cơ bản về công nghệ bảo quản và chế biến lương thực, trọng tâm là kỹ thuật bảo quản và sơ chế. Nội dung gồm: nguyên liệu lương thực, các yếu tố gây hư hỏng lương thực, các phương pháp bảo quản lương thực, kỹ thuật bảo quản một số lương thực, kỹ thuật chế biến gạo, kỹ thuật chế biến tinh bột và tinh bột biến tính, chế biến bánh mì, mì sợi và bún khô.

Xem chi tiết →
Buy from Alibris

Science Vietnam sử dụng công nghệ cookie để tăng tốc độ website. Chấp nhận Đọc thêm

Privacy & Cookies Policy