Tháng Hai 17, 2019

Trần Minh Tâm

Sách bảo quản và chế biến nông sản sau thu hoạch – PGS. Trần Minh Tâm

Sách bảo quản và chế biến nông sản sau thu hoạch – PGS. Trần Minh Tâm

Tầm quan trọng của vấn đề bảo quản nông sản, ý nghĩa trong sản xuất nông nghiệp (Sự thiệt hại trong quá trình bảo quản, vai trò của công tác bảo quản nông sản trong sản xuất nông nghiệp), mối quan hệ giữa môi trường bảo quản và nông sản phẩm ....

Xem chi tiết →
Buy from Alibris

Science Vietnam sử dụng công nghệ cookie để tăng tốc độ website. Chấp nhận Đọc thêm

Privacy & Cookies Policy