Tháng Hai 17, 2019

Lê Ngọc Tú

Giáo trình Kỹ thuật chế biến lương thực – Tập 2

Giáo trình Kỹ thuật chế biến lương thực – Tập 2

Kỹ Thuật Chế Biến Lương Thực (Tập 2) nhằm cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản để quản lý sản xuất và thiết kế kỹ thuật các xí nghiệp chế biến lương thực, huớng dẫn đảm bảo chất lượng của nguyên liệu, hợp lý hóa quy trình công nghệ; trang bị và sử dụng hiệu suất cúa máy móc.

Xem chi tiết →
Buy from Alibris
Giáo trình Kỹ thuật chế biến lương thực tập 1 – ĐH Bách Khoa Hà Nội

Giáo trình Kỹ thuật chế biến lương thực tập 1 – ĐH Bách Khoa Hà Nội

Tài liệu kỹ thuật chế biến lương thực gồm 2 tập. Tại tập 1, Nội dung gồm 3 phần: Cơ sở lý thuyết của các quá trình chế biến lương thực, Kỹ thuật sản xuất các loại gạo và Kỹ thuật sản xuất các loại bột.

 

Xem chi tiết →
Buy from Alibris
Tài Liệu Biến Hình Sinh Học Các Sản Phẩm Từ Hạt

Tài Liệu Biến Hình Sinh Học Các Sản Phẩm Từ Hạt

Nội dung Tài liệu Biến Hình Sinh Học Các Sản Phẩm Từ Hạt bao gồm : Các chất tạo hình phổ biến từ hạt, các tác nhân biến hình sinh học,và các phản ứng biến hình protein và tinh bột, các sản phẩm đặc thù khi được biến hính sinh học từ protein và tinh bột

Xem chi tiết →
Buy from Alibris

Science Vietnam sử dụng công nghệ cookie để tăng tốc độ website. Chấp nhận Đọc thêm

Privacy & Cookies Policy