Hóa sinh

Hóa sinh học là khoa học nghiên cứu thành phần hóa học của cơ thể sống và những quá trình chuyển hóa hóa học của các chất và năng lượng trong quá trình hoạt động sống xảy ra trong cơ thể sinh vật. Là ngành khoa học cơ bản, đồng thời cũng là một khoa học ứng dụng, là ngành khoa học cơ sở cho các khoa học cơ bản quan trọng khác như công nghệ sinh học, sinh học phân tử; hóa sinh học tác động lớn hay nói rộng hơn là mũi nhọn để định hướng và giải quyết các vấn đề phục vụ cho nông, lâm, ngư nghiệp, phục vụ cho y học... Chính vì vậy, hóa sinh học không chỉ là công cụ của sinh học mà còn là công cụ của các chuyên ngành khác liên quan đến sinh học như nông, lâm, ngư, y dược.

No Content Available
Bài hay nên đọcBài hay nên đọcBài hay nên đọc