TCVN ISO 9001:2008

  TCVN ISO 9001:2008
  Title: TCVN ISO 9001:2008
  Thể loại:
  Thẻ: ,
  TCVN ISO 9001:2008 là tiêu chuẩn do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN/TC 176 Quản lý chất lượng và đảm bảo chất lượng biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. TCVN ISO 9001:2008 được ban hành để thay thế cho tiêu chuẩn tcvn iso 9001:2000.

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!

  Rate this review:

  Please enter your name here