PubMed là gì? Cách tìm tài liệu trên PubMed

PubMed là thư viện trực tuyến thường được các nhà nghiên cứu khoa học, sinh viên sử dụng làm công cụ tra cứu tài liệu (kể cả Việt Nam). Bài viết này với mục đích giúp các bạn sinh viên, nhà khoa học chưa rành về công nghệ để tìm hiểu khái niệm pubmed là gì, cách tìm và hướng dẫn sử dụng pubmed 1 cách chính xác, hiệu quả.

PubMed là gì?

PubMed là gì?

PubMed được biết đến như một cơ sở dữ liệu miễn phí, truy cập chủ yếu thông qua cơ sở dữ liệu MEDLINE về các tài liệu tham khảo và tóm tắt về các chủ đề khoa học đời sống và y sinh học. Thư viện Y học Quốc gia Hoa Kỳ (NLM) tại Viện Y tế quốc gia Hoa Kỳ duy trì hoạt động của cơ sở dữ liệu là một phần trong hệ thống truy cập thông tin Entrez. PubMed được phát hành đầu tiên vào tháng 1 năm 1996.

PubMed được NCBI (National Center for Biotechnology Information – Trung tâm Thông tin Công nghệ Sinh học Quốc gia), thuộc NLM (National Library of Medicine – Thư viện Y khoa Quốc gia), đặt tại NIH (National Institutes of Health – Viện Y học Quốc gia Hoa Kỳ) xây dựng và duy trì .

Link website: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

Định danh PubMed hay PMID: là một số duy nhất cấp cho mỗi bản ghi PubMed. Việc cấp một PMID hay PMCID cho một ấn phẩm không thể cho người đọc biết điều gì về loại hay chất lượng nội dung của ấn phẩm đó. PMID được cấp cho các bức thư gởi đến biên tập viên, các ý kiến của biên tập viên, op-ed columns, và bất kỳ phần nào mà biên tập viên chọn bao gồm trong tạp chí, cũng như các bài báo được xét duyệt. Số định danh này cũng không là bằng chứng cho thấy rằng các bài báo không được rút lại do gian lận, chưa hoàn chỉnh, hoặc sai. Việc thông báo để chỉnh sửa bài báo gốc có thể được cấp số PMID.

Hướng dẫn sử dụng PubMed

Hướng dẫn tìm kiếm

Tìm kiếm theo từ khóa

  1. Xác định các khái niệm then chốt trong tìm kiếm: Thí dụ Vai trò của đau (pain) trong rối loạn giấc ngủ (sleep disorders) Khái niệm then chốt là: pain, sleep disorders.
  2. Nhập từ (tức là khái niệm then chốt) vào hộp tìm kiếm.
  3. Nhấp Go. Nhấp vào đó để tiến hành tìm kiếm PubMed.

Tìm kiếm theo tác giả

Nhập họ tác giả cùng với chữ đầu tên riêng, không có dấu chấm vào hộp tìm kiếm và nhấp Go.

Thí dụ: Watson JD Lederberg J .Nếu bạn chỉ biết họ tác giả, sử dụng nhãn vùng tên tác giả [au], TD. Brody[au].

Thí dụ: Để tìm các bài báo do Bonnie Ramsey viết về liệu pháp gen (gene therapy) cho bệnh nhân xơ nang (cystic fibrosis), nhập vào hộp tìm kiếm các từ như sau: cystic fibrosis gene therapy ramsey bw. Có thể dùng tên đầy đủ của tác giả để tìm các trích dẫn sau năm 2002 nếu bài báo có tên đầy đủ này. Thí dụ: Joshua Lederberg, Garcia Algar, Oscar

Tìm theo tên tạp chí

  1. Nhập tên tạp chí hoặc tên tạp chí viết tắt vào hộp tìm kiếm.
  2. Thêm các từ tìm kiếm bổ sung.
  3. 3. Nhấp Go.

Thí dụ Để tìm các bài báo về drosophila trong tạp chí Molecular Biology of the Cell, nhập vào hộp tìm kiếm như sau: molecular biology of the cell drosophila

Tìm một trích dẫn cụ thể

Tôi có một số thông tin như là tên tác giả, tên tạp chí và năm bài báo được xuất bản, vậy làm sao để tìm thông qua những thông tin như vậy.

Sử dụng Single Citation Matcher để tìm các trích dẫn với mẫu điền vào: 1. Nhấp Single Citation Matcher từ thanh bên PubMed > 2. Nhập thông tin bạn có vào các hộp để điền vào > 3. Nhấp Go.

Science Vietnam
Science Vietnam

Science Vietnam được thành lập với mong muốn: cung cấp kiến thức - kết nối sinh viên với sinh viên, sinh viên với doanh nghiệp trong ngành Công Nghệ Thực Phẩm.

Bài viết: 345

Trả lời