Pasteurization (Quá trình thanh trùng) là gì?

Từ vựng hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu là : Pasteurization (Quá trình thanh trùng) trong từ vựng chuyên ngành công nghệ thực phẩm. Vậy Pasteurization là gì? Tìm hiểu cùng Science Vietnam nhé.

Pasteurization (Quá trình thanh trùng) là gì?
Pasteurization (Quá trình thanh trùng) là gì?

Định nghĩa

Về định nghĩa, Pasteurization (thanh trùng) là quá trình khử trùng bằng phương pháp gia nhiệt thực phẩm đến 60-90 °C, nhằm làm giảm số lượng mầm bệnh và khiến những loại vi sinh vật gây hại như vi khuẩn, virus, nấm men, nấm mốc không còn gây nguy hại nữa, nhưng không thể tiêu diệt bào tử vi khuẩn (bacterial spores).

Mục đích

Mục đích của thanh trùng: có 2 mục đích chính:

1. Tiêu diệt một mầm bệnh cụ thể hay những mầm bệnh liên quan đến một sản phẩm: được cho là một tiêu chuẩn hợp pháp trong phương pháp bảo vệ sức khỏe cộng đồng đối với thực phẩm được coi là trung gian truyền bệnh.
VD: sữa, hỗn hợp có trứng (bulk liquid egg), hỗn hợp kem (ice cream mix),…

2. Tiêu diệt một phần lớn hệ VSV gây hỏng tiềm năng (potential spoilage organisms): giúp tăng thời hạn sử dụng thực phẩm.

VD: bia, nước trái cây, dưa muối, nước sốt,…

Các loại thanh trùng phổ biến:

1. High temperature short time (HTST): Nhiệt độ cao thời gian ngắn.
2. Ultra Pasteurization (UP): Siêu thanh trùng.

Một số ví dụ liên quan đến chuyên ngành CNTP:

1. The most common method of pasteurization in the United States today is High Temperature Short Time (HTST) pasteurization, which uses metal plates and hot water to raise milk temperatures to at least 161° F for not less than 15 seconds, followed by rapid cooling. (Phương pháp thanh trùng phổ biến nhất ở Hoa Kỳ hiện nay là thanh trùng Nhiệt độ cao thời gian ngắn (HTST), quá trình sử dụng đĩa kim loại và nước nóng để gia tăng nhiệt độ của sữa lên ít nhất 161oF (71.67oC) và dưới 15 giây, và làm lạnh nhanh)

2. For a product to be considered Ultra Pasteurized (UP), it must be heated to not less than 280°F for two seconds. UP pasteurization results in a product with longer shelf life but still requiring refrigeration. (Đối với sản phẩm sử dụng Siêu Thanh trùng (UP), phải được gia nhiệt không dưới 280oF (137,78oC) trong 2 giây. Thanh trùng UP cho kết quả là một sản phẩm với thời gian sử dụng lâu hơn nhưng vẫn phải để tủ lạnh)

https://www.facebook.com/vocab.foodtech/photos/a.104393031166310/119233676348912/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARAYnITchHPN1DU0SG2-iSexcXjVAa2trkvI2m1YQUALi7ah1RbMpfeuPDSsnNaBzWhLJazOWzwfiAAq217bL5MhnFlh-XVO8TXQVD77e6TqFWIS3SZoeDmzcqXHQ0yUasdbUHbZX-3RKWvqpqhWI7nnTxn-4tuuN2otzcQO1kO-Yoxnp4ixJSLGGqLlgeUu08y8mj5mBMtPPRH21i629EOTKp-35YfYhHrHVVXwkWtqRYUkz1ybjfv4DM1RlFLAT-eA7pIr8QFtzktlLK5-NfT_aQoJVWdXMfPmyq5d6p7PAXOZxZVdWDm6EmEHlWvxbgTK5SGK__Tk9qGNIogAmvY&__tn__=-R
Science Vietnam
Science Vietnam

Science Vietnam được thành lập với mong muốn: cung cấp kiến thức - kết nối sinh viên với sinh viên, sinh viên với doanh nghiệp trong ngành Công Nghệ Thực Phẩm.

Bài viết: 345

Trả lời