Nhân viên KCS là gì? Bảng mô tả công việc và tiêu chuẩn của CV

KCS là Viết tắt của Kiểm tra Chất lượng Sản phẩm: bộ phận (phòng, ban) kiểm tra việc tuân thủ quy trình công nghệ, kỹ thuật và chất lượng sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp.

KCS là gì?
KCS là gì?

KCS là gì?

KCS là Viết tắt của Kiểm tra Chất lượng Sản phẩm: bộ phận (phòng, ban) kiểm tra việc tuân thủ quy trình công nghệ, kỹ thuật và chất lượng sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp. KCS tương đương với Quality Control (QC = kiểm soát chất lượng sản phẩm). Ngoài ra còn một từ khác liên quan là Quality Assurance (Đảm bảo chất lượng). Một bảng mô tả công việc thường gồm các phần: nhiệm vụ/trách nhiệm, tiêu chuẩn công việc, môi trường, điều kiện làm việc….

Khái niệm nhân viên KCS
Khái niệm nhân viên KCS

Mẫu mô tả công việc của nhân viên KCS

Nhiệm vụ/trách nhiệm của Nhân viên Kcs bao gồm:

Mẫu mô tả công việc 1 bao gồm các nhiệm vụ sau:

1. Hàng ngày/hàng tuần nhận nhiệm vụ từ người quản đốc.
2. Kiểm soát chất lượng nhập- xuất và lưu trữ trong kho theo quy trình của công ty.
3. KCS có trách nhiệm tìm nguyên nhân, đưa ra biện pháp xử lý, kiểm tra lại kết quả của việc xử lý. Khi có vấn đề phát sinh phải báo với quản đốc, trong trường hợp cần thiết báo cáo với phụ trách bộ phận để có phương án giải quyết kịp thời.
4. Đánh giá phân loại chất lượng nguyên liệu nhập: chất lượng, số lượng, nguyên nhân….Đưa ra cách khắc phục sự cố cho lần sau ( nếu có).
5. Có trách nhiệm theo dõi, ghi chép các số liệu của từng lô hàng nhập và xuất. Báo cáo khối lượng, chất lượng cho quản đốc
6. Hàng ngày kiểm tra chất lượng của nguồn nguyên liệu, vật tư đầu vào, đầu ra của nhà máy, ký xác nhận về chất lượng của lô sản phẩm mình nhập và xuất. Phải biết các nguyên liệu ngày hôm nay nhập để làm gi?, nguyên liệu gì để kiểm soát quá trình thực hiện có đúng quy trình hay không.
7. Bảo quản hàng hóa đúng quy trình, tránh giảm chất lượng. thường xuyên kiểm tra đột xuất quy trình sx dẫn đến giảm chất lượng sản phẩm hoặc làm tiêu hao nguyên liệu nhập.
8. Báo cáo chất lượng, số lượng cho phòng KTSX và phòng KD để có phương án kinh doanh kịp thời vào trước 9h sáng của ngày hôm sau.
9. Được quyền đình chỉ tạm thời ( sau đó báo cáo quản đốc) công tác: đóng hàng, xuất hàng, sử dụng nguyên liệu không đúng mục đích khi phát hiện có vấn đề không đảm bảo chất lượng.
10. Được quyền lập biên bản đối với các cá nhân, tập thể vi phạm quy trình kỹ thuật, gây ảnh hưởng tới chất lượng, số lượng nguyên liệu.
11. Thực hiện các nhiệm vụ phát sinh khác: phối hợp các vấn đề có liên quan đến công nghệ sản xuất hiện tại áp dụng trong nhà máy.

Xem thêm: Nhân viên R&D là gì?

Mẫu mô tả công việc 2 bao gồm các nhiệm vụ sau:

1. Nhận hàng cần kiểm từ tổ trưởng tổ KCS
2. Đọc tài liệu kỹ thuật và lệnh sản xuất
3. Xem hàng mẫu
4. So sánh hàng sản xuất với hàng mẫu
5. Báo tổ trưởng những hàng lỗi để trả tổ may, yêu cầu sửa lại
6. Chuyển hàng đạt tiêu chuẩn lên bộ phận là
7. Sắp xếp, cân đối công việc đảm bảo kiểm hàng năng suất, chất lượng, kiểm tra dứt điểm từng mã hàng, tránh tồn đọng.
8. Ghi nhật ký công việc đã thực hiện trong ngày.
9. Lập các báo cáo chuyên môn định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Tổ trưởng tổ KCS
10. Thực hiện một số công việc khác do Tổ trưởng tổ KCS giao

Dựa trên các nhiệm vụ trên, bạn có thể xây dựng bảng nhiệm vụ chi tiết hàng ngày, hàng tuần, quy trình và hướng dẫn làm việc. Bản mô tả công việc chuẩn cần trích dẫn, phụ thuộc vào bản chức năng nhiệm vụ của phòng ban liên quan.

Tiêu chuẩn công việc Nhân viên KCS

Tiêu chuẩn công việc của Nhân viên Kcs bao gồm: bằng cấp, đào tạo, kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng, tố chất sau đây:
1. Tốt nghiệp Trung cấp trở lên
2. Có 1 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí liên quan
3. Có khả năng làm việc độc lập, cần ít sự giám sát
4. Có tinh thần trách nhiệm, ham học hỏi
5. Cẩn thận, trung thực và linh hoạt

Bản quyền nội dung bài viết thuộc về Science Vietnam.

Science Vietnam
Science Vietnam

Science Vietnam được thành lập với mong muốn: cung cấp kiến thức - kết nối sinh viên với sinh viên, sinh viên với doanh nghiệp trong ngành Công Nghệ Thực Phẩm.

Bài viết: 349

Một bình luận

Trả lời