Nestlé đang đầu tư 1.3 tỷ đô la Mỹ trong 5 năm tới để hỗ trợ và đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang hệ thống thực phẩm tái sinh thông qua chuỗi cung ứng toàn cầu của mình.

Công ty sẽ làm việc với mạng lưới hơn 500 ngàn nông dân và 150 ngàn nhà cung cấp để thúc đẩy các hoạt động nhằm nâng cao đa dạng sinh học, bảo vệ đất, tái tạo các chu trình nước và kết hợp chăn nuôi. Công ty cũng sẽ khởi xướng các chương trình mới để giúp giải quyết những thách thức xã hội và kinh tế của quá trình chuyển đổi.

Các nỗ lực tái sinh, đang khởi đầu với tên gọi “Sự tái sinh thế hệ” mà tiêu điểm là những nông dân, thanh niên, người tiêu dùng và nhân viên của họ, sẽ tập trung và ba lĩnh vực chính để giúp nông dân áp dụng các phương pháp tái sinh:

  • Áp dụng khoa học và công nghệ hiện đại, hỗ trợ kỹ thuật: Tận dụng mạng lưới rộng lớn gồm các chuyên gia về R&D và nhà nông học, lấy ví dụ về Nestlé, đang phát triển các giống cà phê và ca cao năng suất cao hơn với tác động lên môi trường thấp hơn và đánh giá các giải pháp mới để giảm khí thải trong chuỗi cung ứng ngành sữa. Nestlé cũng sẽ cung cấp các khóa đào tạo về nông nghiệp để giúp nông dân trao đổi thông tin và các phương pháp thực thành tốt nhất để có thể thích ứng tại địa phương.
  • Cung cấp hỗ trợ đầu tư: Việc chuyển đổi sang nông nghiệp tái sinh đi kèm với những rủi ro ban đầu và chi phí mới. Nestlé sẽ hỗ trợ nông dân bằng cách đồng đầu tư với họ, tạo điều kiện cho vay hoặc giúp họ có được những khoản vay cho các thiết bị cụ thể. Công ty cũng sẽ làm việc với các đối tác để tài trợ cho các dự án thí điểm để thử nghiệm và học cách tốt nhất để thúc đẩy nông nghiệp tái sinh.
  • Trả phí bảo hiểm cho hàng hóa nông nghiệp tái sinh: Nestlé sẽ cung cấp phí bảo hiểm cho nhiều nguyên liệu thô được sản xuất theo phương pháp nông nghiệp tái sinh và mua với số lượng lớn hơn. Điều này có nghĩa là khen thưởng nông dân không chỉ về số lượng và chất lượng của các thành phần, mà còn về những lợi ích mà họ cung cấp cho môi trường thông qua bảo vệ đất, quản lý nước và cô lập carbon.

Thông báo này được đưa ra trước ngày 23 tháng 9 tại Hội nghị thượng đỉnh về hệ thống thực phẩm của Liên Hợp Quốc tại New York, là một phần trong đóng góp của Nestlé nhằm giúp đạt được các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) và năm 2030. Nó cũng theo sau các báo cáo gần đây của Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc cho thấy cuộc khủng hoảng khí hậu đang gia tăng. Paul Bulcke, chủ tịch Nestlé cho biết: “Chúng tôi biết rằng nông nghiệp tái sinh đóng một vai trò quan trọng trong việc cải thiện chất lượng đất, khôi phục chu trình nước và tăng đa dạng sinh học trong một thời gian dài”. “Những kết quả này tạo nên nền tảng của sản xuất lương thực bền vững và quan trọng là cũng góp phần đạt được các mục tiêu khí hậu đầy tham vọng của chúng tôi”.

Nestlé đã tham gia ký kết Tham vọng Kinh doanh của Liên Hợp Quốc về cam kết 1,5oC và là một trong những công ty đầu tiên chia sẻ kế hoạch khí hậu có thời hạn, chi tiết vào tháng 12 năm 2020. Công ty đang thực hiện các biện pháp để giảm một nửa lượng khí thải vào năm 2030 và đạt được mức 0 vào năm 2050

Nguồn: https://www.foodbeverageinsider.com/sustainability/nestl-investing-13-billion-regenerative-agriculture?fbclid=IwAR3zWLBRV0oWPP6sRcQwz031tog3A0T3Y1bpf5BeBZUMr6u9Cg7_HmpFkc

Categorized in:

Tagged in: