Phát Triển Sản Phẩm và Tiếp Thị

Phát triển sản phẩm (tiếng Anh: Product Development) còn được gọi là “Thiết kế và Phát triển sản phẩm” hay đôi khi còn mang nghĩa là “Development” trong R&D.

Donate

Bạn thực sự yêu thích Science Vietnam, Bạn có thể ủng hộ chúng tôi bằng cách:

[Donate Us]

Bài viết nên đọc:

Fanpage

Học ngành công nghệ thực phẩm ra làm gì?