Job Type Toàn thời gian

Nhân viên R&D

Công ty CP Tâm Việt Foods tuyển dụng nhân viên R&D làm việc tại TP. Hồ Chí Minh. Chi tiết công việc như sau: Mô tả công việc Quyền lợi Yêu cầu công việc Lưu ý: Ứng viên nên ghi…

Nhân viên R&D

Công TNHH Liên Kết Thương Mại Toàn Cầu – MEET MORE COFFEE tuyển dụng nhân viên R&D làm việc tại Hồ Chí Minh. Chi tiết công việc như sau: Mô tả công việc Quyền lợi Yêu cầu công việc Lưu…

Chuyên viên R&D

Công ty TNHH Tâm Hữu Dũng tuyển dụng chuyên viên R&D làm việc tại Hà Đông, Hà Nội. Chi tiết công việc như sau: Mô tả công việc Quyền lợi Yêu cầu công việc Lưu ý: Ứng viên nên ghi…

Nhân viên QC Line

DHT FOODS tuyển dụng nhân viên QC Line làm việc tại Bình Dương. Chi tiết công việc như sau: Mô tả công việc Quyền lợi Yêu cầu công việc Lưu ý: Ứng viên nên ghi nguồn Science Vietnam trong tiêu…

Nhân viên R&D

Công Ty TNHH nước giải khát Tân Đô cần tuyển nhân viên R&D làm việc tại Hà Nội, Bắc Ninh (Có xe đưa đón). Chi tiết công việc như sau: Mô tả công việc Quyền lợi Yêu cầu công việc…

Nhân viên QA

Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Ban Mai tuyển dụng nhân viên QA làm việc tại Hà Nội. Chi tiết công việc như sau: Mô tả công việc Quyền lợi Yêu cầu công việc Lưu ý: Ứng viên…