Ban quản trị Science Vietnam

Văn Đăng Thành
Người sáng lập
Ngọc Diễm Thuy
Đồng sáng lập
Huỳnh Đỗ Bảo Tâm
Đồng sáng lập

Team Cộng Tác Viên của Science Vietnam

Nguyễn Thị Thùy Trang
Dịch thuật

Thời gian bắt đầu công việc: 1/12/2019

Thời gian kết thúc công việc: - 1/9/2020

Phạm Ngọc Đoàn Trinh
Dịch thuật

Thời gian bắt đầu công việc: 1/12/2019

Thời gian kết thúc công việc: - 1/9/2020

Nguyễn Thụy Thanh Hiền
Sáng tạo nội dung Facebook

Thời gian bắt đầu công việc: 1/2020

Thời gian kết thúc công việc: -

Lê Thị Thu Hiền
Dịch thuật

Thời gian bắt đầu công việc: 1/12/2019

Thời gian kết thúc công việc: -

Nguyễn Phạm Huỳnh Phương
Media

Thời gian bắt đầu công việc: 1/2020

Thời gian kết thúc công việc: 10/04/2020

Bằng tất cả tình cảm và sự tôn trọng của mình, Chúng tôi – Những người sáng lập Science Vietnam cảm ơn tất cả các bạn Cộng Tác Viên đã đồng hành cùng chúng tôi.