Đội ngũ / thành viên

Ngọc Diễm Thuy
Đồng sáng lập
Văn Đăng Thành
Người sáng lập

Với mong muốn xây dựng một cộng đồng Công Nghệ Thực Phẩm năng động, Science Vietnam chính thức được thành lập.

facebook.com/jaysone4907
Huỳnh Đỗ Bảo Tâm