CCP là gì? 4 loại cây quyết định CCP trong Haccp

CCP là viết tắt của cụm từ Critical Control Points, được dịch ra có nghĩa là điểm kiểm soát tới hạn. Cây xác định CCP là 1 cách để tiếp cận xác định CCP. Có rất nhiều loại cây quyết định CCP, tuy nhiên chúng đều có 1 điểm chung là sử dụng câu hỏi để xác định.

CCP trong Haccp là gì?
CCP trong Haccp là gì?

CCP là gì?

CCP là điểm kiểm soát tới hạn trong tiêu chuẩn Haccp. CCP được coi như là một công đoạn, vị trí hay một quá trình nào đó mà ở đó áp dụng quá trình kiểm soát mối nguy , phòng ngừa và làm giảm đến mức có thể chấp nhận được.

Tiêu chuẩn Haccp
Tiêu chuẩn Haccp

Cây quyết định trong Haccp

Cây quyết định CCP là một trong những cách để xác định CCP trong quá trình xây dựng hệ thống Haccp. Những quyết định này mang tính logic mang tính khoa học và lập luận nhằm xác định CCP trong một quy trình cụ thể. Sau đó, rà soát lại các kết quả thu được và tiến hành biện pháp phòng ngừa những mối nguy này. Việc kiểm soát các mối nguy này có thể là triệt tiêu hoàn toàn hoặc làm giảm đến mức chấp nhận được.

Các loại cây quyết định

Có rất nhiều loại cây quyết định, bao gồm:

Theo FDA

Cây quyết định theo hướng dẫn của FDA
Cây quyết định theo hướng dẫn của FDA

Theo Codex

Cây quyết định theo hướng dẫn của Codex
Cây quyết định theo hướng dẫn của Codex

Theo BRI

Cây quyết định theo hướng dẫn của BRI
Cây quyết định theo hướng dẫn của BRI

Theo ISO

Cây quyết định theo hướng dẫn của ISO/TS 22004
Cây quyết định theo hướng dẫn của ISO/TS 22004

Khi nào nên sử dụng CCP

Đội HACCP nên sử dụng cây quyết định CCP trong trường hợp cần đánh giá từng công đoạn mà các mối nguy có thể bị ngăn chặn, loại bỏ hay giảm thiểu đến mức có thể chấp nhận được . Sau đó, từng công đoạn nên được phân loại như là điểm kiểm soát tới hạn CCP, điểm kiểm soát CP hay là không phải bất kỳ loại nào.

Không được sử dụng cây quyết định CCP trước khi hoàn chỉnh việc phân tích mối nguy. Điều này có thể gây ra việc xác định các CCP không cần thiết cho việc kiểm soát sự an toàn của sản phẩm.

Nên sử dụng cây quyết định một cách thận trọng bởi một mối nguy có thể được kiểm soát bởi nhiều CCP (1) và nhiều mối nguy có thể được kiểm soát bởi một CCP (2)

Science Vietnam
Science Vietnam

Science Vietnam được thành lập với mong muốn: cung cấp kiến thức - kết nối sinh viên với sinh viên, sinh viên với doanh nghiệp trong ngành Công Nghệ Thực Phẩm.

Bài viết: 345

Trả lời