Giáo trình công nghệ sản xuất Bia và nước giải khát

By: Lê Thị Lan Chi, Lê Viết Thắng, Nguyễn Thị Hiền

Cuốn giáo trình giới thiệu công nghệ sản xuất bia: tổng quan về ngành bia, nguyên liệu cho sản xuất bia, quá trình nấu bia, quá trình lên men bia, hoàn thiện sản phẩm bia, đánh giá chất lượng bia thành phẩm; Công nghệ sản xuất nước giải khát: khái niệm và nguyên liệu sản xuất nước giải khát, công nghệ sản xuất nước giải khát lên men, công nghệ chế biến đồ uống không có rượu, vệ sinh và khử trùng (hệ thống CIP) trong nhà máy bia hay nước giải khát, xử lý chất thải và bảo vệ môi trường của nhà máy bia và nước giải khát.

Cuốn giáo trình được chia làm hai phần:

Phần 1. Công nghệ sản xuất Bia.
Phần 2. Công nghệ sản xuất Nước giải khát.

Availability:

available

Categories:

Bia

Publish Date:

2023-11-10

Published Year:

2023

Publisher Name:

Total Pages:

430 Trang

Format:

PDF

Country:

Việt Nam

Language:

Việt Nam

Avarage Ratings:

Submit Your Review You are not allowed to submit review. please Log In