Độc tố học và An toàn thực phẩm- Lê Ngọc Tú PDF

Độc tố học và An toàn thực phẩm

By: Lê Ngọc Tú

Cuốn sách Độc tố học và An toàn thực phẩm có thể là tài liệu học tập và tham khảo cho sinh viên Công nghệ Sinh học, Công nghệ thực phẩm, Công nghệ môi trường, Công nghệ hóa học, Dược học, Thủy sản, chăn nuôi..., giảng viên và cán bộ nghiên cứu ở các trường đại học, cao đảng và các viện nghiên cứu có liên quan. [Liên hệ với chúng tôi nếu có khiếu nại về bản quyền admin@sciencevietnam.com]

Cuốn sách Độc tố học và An toàn thực phẩm có thể là tài liệu học tập và tham khảo cho sinh viên Công nghệ Sinh học, Công nghệ thực phẩm, Công nghệ môi trường, Công nghệ hóa học, Dược học, Thủy sản, chăn nuôi…, giảng viên và cán bộ nghiên cứu ở các trường đại học, cao đảng và các viện nghiên cứu có liên quan.
Sách cũng có thể có ích cho nhà sản xuất, nhà phân phôi, người tiêu đùng và người quản lý các hàng hóa thực phẩm, cũng như cho những ai muốn có hiểu biết tốt hơn về vệ sinh và an toàn thực phẩm, về chất lượng thưc phẩm và sức khỏe.

Cuốn sách bao gồm 2 phần,17 chương.

Phần thứ nhất: Dạng thức của các chất độc trong cơ thể;

Phần thứ hai: Các phân tử độc và nguy cơ gây độc;

 • Chương 1.Mở đầu;
 • Chương 2.Hấp thu, phân phôi và đào thải các chất độc;
 • Chương 3. Chuyển hóa sinh học các độc tố;
 • Chương 4.Tác dụng độc;
 • Chương 5. Điều biến các độc tính của chất độc;
 • Chương 6. Phương pháp nghiên cứu độc tính của chất độc;  
 • Chương 7. Các chất độc tự nhiên của thực phẩm;
 • Chương 8. Độc tính của kim loại;
 • Chương 9. Mycotoxin;
 • Chương 10. Độc tính của vi khuẩn và thực phẩm bị nhiễm khuẩn;
 • Chương 11. Độc tính của các chất phụ gia;
 • Chương 12.Nitrat, nitrit và nitrosamin;
 • Chương 13. Độc tính của các dư chất của thuốc bảo vệ thực vật;
 • Chương 14. Độc tính của các hydrocacbon đa vòng và các sản phẩm nhiệt phân;
 • Chương 15. Độc tính của dung môi hữu cơ;
 • Chương 16. Rượu và độc tính của rượu;
 • Chương 17. Bảo quản các thực phẩm vả khả năng gây độc.

 

 

 

Publish Date:

2024-01-04

Published Year:

2024

Publisher Name:

Format:

PDF

Country:

Việt Nam

Language:

Việt Nam

Avarage Ratings:

Submit Your Review You are not allowed to submit review. please Log In