Books

Click on any book cover to learn more.

Showing 1-8 of 14 Books

Vi Sinh Vật

By: Trần Thị Xuân An

Bài giảng Vi Sinh Vật có thể là tài liệu học tập và tham khảo cho sinh viên Công nghệ Sinh học, Công nghệ thực phẩm, Công nghệ môi trường,

Nhu cầu dinh dưỡng

By: Nguyễn Tiến Dũng

Tài liệu Nhu cầu dinh dưỡng có thể là tài liệu học tập và tham khảo cho sinh viên Công nghệ Sinh học, Công nghệ thực phẩm, Công nghệ môi

Vi Sinh Vật Thực Phẩm

By: Lê Minh Nguyệt

Vi sinh vật thực phẩm là môn học bắt buộc nằm trong chương trình đào tạo của các ngành Công nghệ thực phẩm và Công nghệ sau thu hoạch, thuộc

Tiêu Chuẩn ISO

By:

Tài liệu Tiêu Chuẩn ISO có thể là tài liệu học tập và tham khảo cho sinh viên Công nghệ Sinh học, Công nghệ thực phẩm, Công nghệ môi trường,

Cơ Sở Tính Toán Máy Và Thiết Bị Thực Phẩm

By: Tôn Thất Minh

Cuốn sách Cơ Sở Tính Toán Máy Và Thiết Bị Thực Phẩm được dùng làm giáo trình giảng dạy môn họ Cơ Sở Tính Toán Máy Và Thiết Bị Thực

Độc Tố Học Thực Phẩm

By: Nguyễn Đình Thị Như Nguyện

Cuốn sách Độc Tố Học Thực Phẩm có thể là tài liệu học tập và tham khảo cho sinh viên Công nghệ Sinh học, Công nghệ thực phẩm, Công nghệ

Trang Bị Điện – Điện tử

By: Vũ Quang Hồi

Giáo trình Trang bị Điện - Điện tử máy công nghiệp dùng chung này được biên soạn để làm tài liệu học tập cho sinh viên ngành Tự động hóa

Phụ Gia Thực Phẩm

By: Đàm Sao Mai

Cuốn sách Phụ Gia Thực Phẩm có thể là tài liệu học tập và tham khảo cho sinh viên Công nghệ Sinh học, Công nghệ thực phẩm, Công nghệ môi

An Toàn Thực Phẩm

By: Nguyễn Vĩnh Hoàng

Bài Giảng An Toàn Thực Phẩm có thể là tài liệu học tập và tham khảo cho sinh viên Công nghệ Sinh học, Công nghệ thực phẩm, Công nghệ môi