Thiết bị thực phẩm

Showing 1-2 of 2 Books

Cơ Sở Tính Toán Máy Và Thiết Bị Thực Phẩm

By: Tôn Thất Minh

Cuốn sách Cơ Sở Tính Toán Máy Và Thiết Bị Thực Phẩm được dùng làm giáo trình giảng dạy môn họ Cơ Sở Tính Toán Máy Và Thiết Bị Thực

Cơ sở thiết kế máy

By: Nguyễn Hữu Lộc

CƠ SỞ THIẾT KẾ MÁY được biên soạn theo để cương môn học Chi tiết máy cho sinh viên khoa Cơ khí và môn Thiết kế máy cho sinh viên