Lê Ngọc Tú

Books By Lê Ngọc Tú

Độc tố học và An toàn thực phẩm

By: Lê Ngọc Tú

Cuốn sách Độc tố học và An toàn thực phẩm có thể là tài liệu học tập và tham khảo cho sinh viên Công nghệ Sinh học, Công nghệ thực