VaanAnh

VaanAnh

Blanching

Blanching

Định nghĩa Blanching is an important intermediate thermal processing step to enhance preservation and quality of foods by inactivating enzymes...

Bài viết nên đọc:

Việc làm công nghệ thực phẩmViệc làm công nghệ thực phẩmViệc làm công nghệ thực phẩm