Văn Jaysone Đăng Thành

Văn Jaysone Đăng Thành

Sáng lập cộng đồng Science Vietnam.