Acceptable Daily Intake – ADI là gì?

Acceptable Daily Intake – ADI là gì? Cùng Science Vietnam tìm hiểu về định nghĩa này và các kiến thức xoay quanh về ADI trong bài viết này nhé.

Acceptable Daily Intake - ADI
Acceptable Daily Intake – ADI

ADI là gì?

Lượng ăn vào hàng ngày có thể chấp nhận được (ADI) được định nghĩa là lượng phụ gia thực phẩm được ước tính có thể tiêu thụ, dựa trên cơ sở trọng lượng cơ thể, có thể ăn vào hàng ngày trong suốt cuộc đời mà không có rủi ro đáng kể đến sức khỏe. ADI thường được để dưới dạng 0-x miligam mỗi kg trọng lượng mỗi ngày.

Mục đích của ADI là gì?

Mục đích của ADI nhằm để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và góp phần giúp thương mại quốc tế trong thực phẩm dễ dàng hơn. ADI là một cách tiếp cận thực tế để xác định sự an toàn của phụ gia thực phẩm và là một phương tiện để đạt được sự hài hòa trong việc kiểm soát. Các giá trị ADI đặt ra cho phụ gia thực phẩm có thể được áp dụng ở nhiều quốc gia khác nhau và cho tất cả các nhóm khách hàng.

Ai sẽ xác định giá trị ADI?

Về cơ bản, các ủy ban khoa học chuyên gia tư vấn cho các cơ quan quản lý quốc gia và quốc tế sẽ chịu trách nhiệm cho vấn đề này. Các đánh giá an toàn cho phụ gia thực phẩm đã được phát triển tương tự nhau ở các quốc gia thành viên riêng lẻ trong Liên minh châu Âu và trong cộng đồng quốc tế. Cơ quan quốc tế chính chịu trách nhiệm cho vấn đề an toàn phụ gia thực phẩm là Ủy ban chuyên gia chung về phụ gia thực phẩm (JECFA) của Tổ chức Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO) và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Việc thiết lập các tiêu chuẩn quốc tế ngày càng trở nên quan trọng trong những năm gần đây khi các thỏa thuận của Tổ chức Thương mại Thế giới quy định rằng các tiêu chuẩn chung của FAO / WHO và Codex Alimentarius (Codex) sẽ được áp dụng cho sự an toàn và thành phần của thực phẩm trên toàn thế giới. “Tiêu chuẩn chung về phụ gia thực phẩm” (GSFA, Codex STAN 192-1995) được áp dụng vào năm 1995 hiện đang được phát triển và cập nhật thường xuyên bao gồm các điều khoản bổ sung được Ủy ban Codex Alimentarius thông qua. Nó phác thảo các điều kiện theo đó các chất phụ gia thực phẩm được phép sử dụng trong tất cả các loại thực phẩm. Ở cấp độ EU, các chất phụ gia được phê duyệt sử dụng được quy định trong luật pháp châu Âu và được cấp số E. Các chất phụ gia này đã được đánh giá bởi Ủy ban Khoa học Thực phẩm (SCF) trước đây và từ khi thành lập Cơ quan An toàn Thực phẩm Châu Âu (EFSA) bởi Hội đồng Phụ gia Thực phẩm và Nguồn dinh dưỡng được thêm vào Thực phẩm (ANS). ADI cho phụ gia là một trong các tiêu chí đánh giá an toàn do EFSA thiết lập.

ADI được xác định như thế nào?

Các tiêu chí chung cho việc sử dụng phụ gia thực phẩm được nêu trong Chỉ thị của EU quy định rằng phụ gia chỉ có thể được phê duyệt nếu chúng không gây nguy hiểm cho sức khỏe con người ở mức độ sử dụng được, đề xuất dựa trên bằng chứng khoa học có sẵn. Việc đánh giá an toàn dựa trên các đánh giá khoa học về tất cả các dữ liệu độc tính thích hợp về phụ gia – cả quan sát ở người và các xét nghiệm bắt buộc ở động vật. Tại EU, tất cả các bằng chứng được Cơ quan an toàn thực phẩm châu Âu (EFSA) xem xét. Các xét nghiệm độc tính theo yêu cầu của các cơ quan quản lý bao gồm nghiên cứu nuôi dưỡng suốt đời và nghiên cứu trên các thế hệ khác nhau nhằm xác định cách thức phụ gia được xử lý bởi cơ thể để đánh giá bất kỳ tác động có hại nào hoặc các dẫn xuất của chúng. Điểm khởi đầu để thiết lập ADI là xác định “Mức độ ảnh hưởng bất lợi quan sát được” (NOAEL) cho tác động bất lợi nhạy cảm nhất liên quan đến sức khỏe con người ở các loài động vật thí nghiệm nhạy cảm nhất. Do đó, NOAEL là mức phụ gia được phép tiêu thụ cao nhất mà không có tác dụng phụ nào được quan sát trong các nghiên cứu và nó được biểu thị bằng miligam phụ gia trên mỗi kg trọng lượng mỗi ngày (mg / kg thể trọng / ngày). NOAEL sau đó được chia cho hệ số an toàn, thường là 100 để cho ra biên độ an toàn.

Tại sao biên độ an toàn lại cần thiết đến vậy?

Thứ nhất, NOAEL được xác định ở động vật, không phải con người. Do đó, cần có sự điều chỉnh cho các khác biệt có thể xảy ra bằng cách cho rằng con người nhạy cảm hơn loài động vật nhạy cảm nhất được thử nghiệm. Thứ hai, độ tin cậy của các xét nghiệm độc tính bị giới hạn bởi số lượng động vật được thử nghiệm. Các xét nghiệm như vậy không thể đại diện cho sự đa dạng trong các nhóm người, các nhóm nhỏ trong đó có thể cho thấy sự nhạy cảm khác nhau (ví dụ: trẻ em, người già và người bệnh). Vì vậy, điều quan trọng là sự điều chỉnh sao cho tương thích với những khác biệt này.

Biên an toàn nào thường được sử dụng khi xác định lượng phụ gia thực phẩm?

Như thường lệ, Tổ chức Y tế Thế giới sẽ sử dụng hệ số an toàn hoặc không chắc chắn là 100, dựa trên hệ số 10 lần để cho phép có sự khác biệt giữa động vật và người bình thường và hệ số 10 lần để cho phép có sự khác biệt giữa người bình thường và nhóm phụ nhạy cảm (phụ nữ có thai, người già). Tuy nhiên, điều này có thể thay đổi tùy theo đặc điểm của phụ gia, dữ liệu độc tính và điều kiện sử dụng.

Có thể dùng vượt quá lượng ADI trong 1 ngày hay không?

Việc tiêu thụ một chất phụ gia trên mức ADI vào một ngày nhất định không phải là vấn đề đáng lo ngại vì ADI có hệ số an toàn tích hợp lớn và trong thực tế, mức tiêu thụ trên ADI trong một ngày nhiều hơn so với mức tiêu thụ dưới ADI vào hầu hết các ngày khác. Như đã đề cập, một giá trị ADI tham chiếu đến một tình huống tiếp xúc lâu dài và không phải là giá trị tham chiếu cho một lần duy nhất. Tuy nhiên, nếu số liệu cho thấy rằng ADI có thể thường xuyên bị vượt quá bởi một số khu vực dân số, thì Cơ quan An toàn Thực phẩm Châu Âu có thể cần tư vấn giảm mức độ trong thực phẩm sao cho phù hợp với lượng cần thiết để đạt được chức năng của nó, hoặc để giảm phạm vi thực phẩm mà phụ gia được phép sử dụng. Do biên an toàn được sử dụng trong việc thiết lập ADI lớn, vì vậy, có khả năng ADI cho một số chất phụ gia nhất định sẽ phải vượt quá lượng có thể gây nguy cơ gây hại cho sức khỏe con người.

Lượng phụ gia thực phẩm tiêu thụ được kiểm soát như thế nào?

Việc giám sát các chất phụ gia thực phẩm được thực hiện bởi từng quốc gia thành viên theo lời khuyên từ Cơ quan an toàn thực phẩm châu Âu. ADI được so sánh với ước tính tiêu dùng “trung bình” và “nhiều” trong dân số như toàn bộ hoặc trong các nhóm cụ thể của dân số. Cho rằng với lượng tiêu thụ trung bình và nhiều nhưng vẫn nằm trong ADI, sẽ không có khả năng gây hại vì ADI dựa trên mức độ ảnh hưởng bất lợi không quan sát được, áp dụng biên an toàn lớn. Để đảm bảo rằng người tiêu dùng không vượt quá ADI bằng cách tiêu thụ quá nhiều sản phẩm có chứa một chất phụ gia cụ thể, luật pháp EU yêu cầu các nghiên cứu về lượng tiêu thụ phải được thực hiện để đánh giá bất kỳ thay đổi nào.

Bản quyền bài viết thuộc về đội ngũ Science Vietnam. Vui lòng để lại nguồn và link bài viết khi sao chép.

Trả lời