Đôi nét về Science Vietnam

Giới thiệu về Science Vietnam

Science Vietnam [viết tắt: Scivn] là kênh cung cấp thông tin và kiến thức khoa học thực phẩm tại Việt Nam hướng tới các đối tượng: kỹ sư , sinh viên và những người quan tâm tới ngành công nghệ thực phẩm – công nghệ sinh học – công nghệ hóa.

Science Vietnam ra đời với sứ mệnh mang lại nền nền tảng kỹ thuật số chia sẻ tri thức, dữ liệu trong ngành và kết nối giữa những người trong ngành với nhau để cùng nhau học tập, phát triển.

Chúng tôi tin rằng: với kiến thức và kỹ năng vững chắc, các bạn sinh viên sẽ có nền tảng tri thức để áp dụng vào thực tiễn trong công việc cũng như đời sống, các kỹ sư, nhà khoa học thực phẩm sẽ nâng cấp kiến thức và đóng góp cho quá trình xây dựng công ty, doanh nghiệp và đất nước phát triển.

Thông tin về các dữ liệu cung cấp trên website

Thông tin và kiến thức

  • Tin tức khoa học công nghệ thực phẩm – sinh học – hóa học
  • Kiến thức và Kinh nghiệm ngành – Knowledge
  • Tài liệu số –  Digital Documents
  • Danh bạ các Công ty trong ngành – List of Companies

Thông tin liên hệ

Khi gặp các vấn đề liên quan đến các nội dung tại Science Vietnam các bạn vui lòng ghi rõ vấn đề trước khi gửi email về các địa chỉ bên dưới tương ứng với từng trường hợp sau:

Nội dung bài viết trên Science Vietnam (bao gồm khiếu nại về bản quyền tác giả, chỉnh sửa nội dung, đóng góp nội dung) : sciencevietnam.com@gmail.com hoặc admin@sciencevietnam.com

Đóng góp ý kiến: sciencevietnam.com@gmail.com hoặc admin@sciencevietnam.com

Liên hệ: 0384.973.935