Science Vietnam
Home » Tiện ích » 【Tổng Hợp】12 mẫu bìa tiểu luận, luận văn, báo cáo tốt nghiệp đẹp và đơn giản
Tiện ích

【Tổng Hợp】12 mẫu bìa tiểu luận, luận văn, báo cáo tốt nghiệp đẹp và đơn giản

Dưới đây là 12 mẫu bìa đẹp phù hợp để làm mẫu bìa tiểu luận, luận văn, báo cáo tốt nghiệp, thực tập, đồ án hay bất kỳ bài báo cáo, thu hoạch nào. Mẫu khung bìa đẹp sẽ khiến cho tài liệu của bạn trông chuyên nghiệp hơn trong mắt người xem.

Tất nhiên, trên Word cũng hỗ trợ tạo mẫu bìa nhưng tự mình thiết kế sẽ tốn nhiều thời gian, bạn hoàn toàn có thể ghép chi tiết của mẫu bìa Word này sang mẫu bìa khác cho phù hợp với mục đích sử dụng của mình.

Download Mẫu bìa báo cáo thực tập – luận văn tốt nghiệp

Link tải mẫu bìa 1 : Google Drive

Link tải mẫu bìa 2: Google Drive

Link tải mẫu bài 3: Google Drive

Link tải mẫu bìa 4: Google Drive

Link tải mẫu bìa 5: Google Drive

Link 6: Google Drive

link 7: https://drive.google.com/file/d/0B1W2mmvbEnJVcnVrcEt4eGFwOEU/view?usp=sharing

Link 8: https://drive.google.com/file/d/0B1W2mmvbEnJVZXpDSWhra2d0cG8/view?usp=sharing

Link 9: https://drive.google.com/file/d/0B1W2mmvbEnJVdU5vS3dxT2dRWFU/view?usp=sharing

Link 10: https://drive.google.com/file/d/0B1W2mmvbEnJVQk1OUEhFcDhIVGs/view?usp=sharing

Link 11: https://drive.google.com/file/d/0B1W2mmvbEnJVOElqTllCTkNoN0U/view?usp=sharing

Link 12: https://drive.google.com/file/d/0B1W2mmvbEnJVdE1VMlYwUXVlZVk/view?usp=sharing

 

 

 

Bài viết liên quan

【2019】100 CV xin việc mẫu Tiếng Việt – Anh file word chuyên nghiệp

ScienceVietnam

【2020】50 Slide mẫu PowerPoint thuyết trình nhóm đẹp và chuyên nghiệp

ScienceVietnam

Quy trình và cấu trúc bài tiểu luận như thế nào?

ScienceVietnam

Tổng hợp các bài báo khoa học mẫu nhiều ngành học

ScienceVietnam